Všeobecné obchodní podmínky a prodejní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platí od 27/06/2023

Kontaktní informace zákaznického servisu

Telefonní číslo: +420 731 010 111  (za cenu městského hovoru nebo podle tarifu vašeho operátora, od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin)

Kontakt: odkaz kontaktní formulář

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") platí mezi společností SEB INTERNATIONAL SERVICES (dále jen "společnost") zapsanou v obchodním rejstříku ve Vesoulu pod číslem 399 014 216 se sídlem na adrese rue des Chars à Faucogney et La Mer (Haute-Saône), 703 10 Francie, a fyzickými osobami, které nejsou podnikateli (spotřebiteli) a které si přejí zakoupit (dále jen "zákazník") produkt(y) nebo službu(y) (dále jen "zboží") v internetovém obchodě: www.tefal.cz (dále jen "webové stránky").

TYTO PODMÍNKY

Nepřijímáme objednávky společností, sdružení, živnostníků ani jiných právnických osob.

Pro nákup na těchto webových stránkách musí být zákazník starší 18 let.

Na všechny objednávky zadané prostřednictvím webových stránek se vztahují tyto VOP. Strany se dohodly, že jejich vztahy se řídí výhradně těmito VOP s vyloučením jakýchkoli jiných podmínek.

Společnost si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli změnit. Na smlouvu uzavřenou mezi společností a zákazníkem se vztahují VOP platné v den, kdy zákazník učiní objednávku.

Je důležité, aby si zákazník přečetl tyto VOP před odesláním objednávky prostřednictvím webových stránek. Společnost doporučuje, aby si zákazník tyto VOP uchoval na trvalém nosiči, a to tak, že si je fyzicky vytiskne nebo uloží v elektronické podobě do svých osobních souborů.

Tyto VOP stanovují podmínky prodeje mezi společností a zákazníkem, včetně procesu objednávání, platebního procesu, dodání položek, jakož i veškerých práv zákazníka na zrušení smlouvy.

1.OBJEDNÁVKA

ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY NA POLOŽKU (POLOŽKY) ZÁKAZNÍK SOUHLASÍ S TĚMITO PODMÍNKAMI A SOUHLASÍ S NIMI. 

Společnost prodává výhradně fyzickým osobám, které nejsou obchodníky, a v množstvích obvyklých pro maloobchodní trh. Společnost prodává výhradně výrobky určené pro domácí použití. Žádný z výrobků nabízených online není určen pro profesionální použití.

Zákazník má možnost zadat online objednávku na jakoukoli položku, která je inzerována jako dostupná k prodeji na webových stránkách. Pro zadání objednávky se Zákazník musí přihlásit ke svému účtu pomocí svého uživatelského jména (e-mailové adresy) a hesla, pokud již účet má, nebo si účet vytvořit v případě první objednávky nebo objednávky jako host.

V případě vytvoření zákaznického účtu s osobním uživatelským jménem a heslem musí zákazník dbát na ochranu hesla a nikomu je nesdělovat. Každý zákazník je osobně odpovědný za všechny nákupy provedené s jeho uživatelským jménem a heslem.

Po výběru a přidání požadovaného zboží do košíku může zákazník zkontrolovat obsah objednávky, zvolit způsob platby a doručení a zkontrolovat a potvrdit objednávku.

Po odeslání objednávky zákazníkem zašle společnost zákazníkovi e-mail s potvrzením o přijetí objednávky ("potvrzení objednávky"). Tento e-mail s potvrzením objednávky není přijetím objednávky - je pouze potvrzením o jejím přijetí.

Společnost se zavazuje vyřídit objednávky přijaté prostřednictvím Webových stránek v závislosti na dostupnosti Zboží. V případě, že objednané Položky nebudou k dispozici, zavazuje se Společnost tuto skutečnost oznámit dotčeným Zákazníkům.

V některých případech může být položka nedostupná až po potvrzení objednávky a zaplacení zákazníkem. V takovém případě Společnost Zákazníka co nejdříve vyrozumí a vrátí mu zaplacenou částku nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne tohoto vyrozumění.

Zákazník bere na vědomí, že veškeré vystavené zboží je nezávaznou prezentací do doby potvrzení objednávky ze strany společnosti a nepředstavuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.CENY

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně daní. Zahrnují DPH v sazbě platné ke dni objednávky. Tyto ceny však nezahrnují náklady na dopravu ani poplatky za použití dobírky.

Ceny jsou pevné v době zadání objednávky a závisí na dostupnosti produktů. Pokud dojde k zavedení, zvýšení nebo snížení jedné nebo více daní nebo poplatků, například příspěvků na ochranu životního prostředí, může se tato změna promítnout do prodejní ceny zboží na webových stránkách a v prodejních dokladech.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit své ceny, ale cena fakturovaná zákazníkovi bude platná v době potvrzení objednávky zákazníka.

3. PLATEBNÍ METODY

Platba bankovními kartami

Nákupy je třeba zaplatit online při zadávání objednávky.

Platbu lze provést následujícími bankovními kartami: Master Card, Visa.

Při platbě bankovní kartou v okamžiku objednávky nebude účtován žádný další poplatek za zpracování.

Platba Apple Pay

Platba s Apple Pay je snadná, bezpečná a hlavně rychlá. Není potřeba mít u sebe platební kartu, ale záleží na typu zařízení, kterým disponujete, zda-li platbu ověříte pomocí Face ID, Touch ID, nebo přes bezpečnostní PIN, bez dalšího poplatku za zpracování platby.

Platba pomocí slevového kódu

Slevové kódy nelze kombinovat a mohou být omezeny na vybraný sortiment.

Slevové kódy nelze použít pro již vytvořenou a potvrzenou objednávku.

Platba na dobírku [dále jen "dobírka"]

Platba na dobírku umožňuje zákazníkovi zaplatit za nákup při převzetí zásilky. To zahrnuje i platby bankovní kartou na pokladním terminálu kurýra, který zásilku doručuje.

4. DORUČENÍ

4.1 Způsoby dodání

Objednávky podané prostřednictvím Webových stránek jsou určeny k doručení pouze v České republice na adresu uvedenou Zákazníkem a podle zvolené možnosti doručení.

Zákazník se zavazuje, že při objednávce sdělí všechny informace týkající se doručení (místo, příjemce atd.). V případě chyby v označení kontaktních údajů příjemce nebo jiných informací nemůže Společnost nést odpovědnost za případnou nemožnost doručit objednané Zboží, pokud byly původní informace o doručení poskytnuté Zákazníkem nesprávné.

Dodávky jsou realizovány do 2 až 3 dnů po přípravě zásilky zákazníka a od data odeslání. Termíny dodání nejsou pro společnost závazné.

Při objednání položek na míru se k dodací lhůtě připočte doba výroby těchto položek na míru v závislosti na zvolené možnosti dodání.

Společnost se zavazuje dodat objednávky nejpozději do třiceti (30) dnů od potvrzení objednávky. Pokud k dodání v této lhůtě nedojde, může zákazník svou objednávku zrušit u zákaznického servisu na kontaktu uvedeném v horní části tohoto dokumentu a získat zpět peníze.

Pokud není zákazník při pokusu o doručení k zastižení, zanechá kurýr vzkaz s pokyny nebo jinak kontaktuje zákazníka, aby se domluvil na dalším doručení nebo vyzvednutí.

Zákazník je povinen zkontrolovat stav zásilky a její obsah při převzetí.

Pokud je zásilka při doručení poškozena, musí zákazník odmítnout její doručení a na dodacím listu musí být uvedeno "odmítnuto z důvodu špatného stavu" spolu s datem převzetí a podpisem zákazníka. Zákazník by měl rovněž kontaktovat zákaznický servis s využitím informací uvedených v horní části tohoto dokumentu.

Pokud je problém, který ovlivňuje dodávku, zjištěn až po jejím dokončení, musí zákazník kontaktovat zákaznický servis, který ho poučí o dalším postupu.

4.2 Náklady na dodání:

Náklady na dopravu závisí na zvolené možnosti doručení. Zákazníkovi bude sdělena před potvrzením objednávky.

4.3 Dobírka

Možnost dobírky je k dispozici pouze pro košík rovný nebo nižší než 20 000 CZK.

Při volbě možnosti "Dobírka" bude účtován poplatek ve výši 49 Kč včetně DPH za objednávku, který se připočítává k ceně doručení a je vybírán kurýrem při doručení na adresu uvedenou zákazníkem.

Obě položky, tedy náklady na dodání a poplatky za dobírku, budou fakturovány společně na stejném řádku faktury pod technickým označením "DOPRAVA".

Upozornění pro zákazníka: při volbě možnosti dobírky se zákazník zavazuje zaplatit za objednané zboží v den doručení. V případě, že Zákazník odmítne dodávku nebo se nedostaví k vyzvednutí zboží, má Společnost právo zadržet náklady na dodávku a uložit Zákazníkovi smluvní pokutu.

5. ZÁRUKA

5.1 Komerční záruka (neplatí na službu jednorázové ceny opravy)

Podmínky obchodní záruky na Zboží naleznete v sekci "Záruka" https://www.tefal.cz/zaruka  na Webových stránkách. Žádným ustanovením obchodní záruky ani těchto VOP nejsou dotčena zákonná práva Zákazníka.

Kromě podmínek obchodní záruky je společnost nadále vázána zákonnou zárukou za jakost podle § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku. Obdobně platí zákonná úprava práv z vadného plnění dle § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku.

5.2 Služba jednorázové pevné ceny opravy

Společnost prodává služby jednorázové pevné ceny opravy zákazníkům, kteří si přejí nechat opravit svůj nefunkční spotřebič po záruce autorizovaným servisem Groupe SEB („služba jednorázové pevné ceny opravy“). Tyto jednorázové opravy mají pevnou částku bez ohledu na druh a rozsah poškození; jsou vypočteny podle kategorie spotřebiče a zahrnují práci a díly potřebné pro opravu.

Abyste mohli využít služby jednorázové pevné ceny opravy, musí opravovaný spotřebič splňovat následující požadavky:

• musí se jednat o značkový spotřebič Tefal

• musí patřit do kategorie spotřebičů, pro kterou je na těchto stránkách nabízena služba jednorázové pevné ceny opravy

• musí být zakoupen před méně než 15 lety (maximální doba mezi datem nákupu uvedeným na faktuře a datem nákupu služby jednorázové opravy)

• musí být mimo záruku (zákonná nebo komerční záruka)

• musí obsahovat všechny díly potřebné pro jeho provoz

• objednávka a platba jednorázové pevné ceny opravy musí splňovat podmínky popsané v těchto Všeobecných podmínkách prodeje. Zákazník v rámci své objednávky obdrží poukaz na jeho e-mailovou adresu, který si vytiskne.

Služba jednorázové pevné ceny opravy zahrnuje pouze opravu spotřebiče uvedenou na obdrženém poukazu, s vyloučením jakéhokoli jiného spotřebiče. Jakékoli poštovné za poslání nebo vyzvednutí spotřebiče nebo za nákup dílů, příslušenství nebo spotřebního materiálu nevyžadované nebo neodůvodněné opravou výrobku - není zahrnuto v paušální částce.

Autorizovaný servis odpovědný za opravu bude vybrán při nákupu jednorázové pevné ceny opravy a jeho údaje budou uvedeny na dokladu o opravě. Není-li možné nechat spotřebič opravit tímto autorizovaným servisem, zákazník se obrátí na zákaznický servis, jehož údaje jsou uvedeny na začátku tohoto dokumentu, s žádostí o úpravu místa opravy.

Paušální částka pokrývá opravu jedné funkční poruchy/spotřebiče bez ohledu na počet dílů a čas potřebný k opravě.

Jakákoli další závada – nesouvisející s poruchou popsanou v poukazu na opravu (další závada odlišná od nahlášené, poškozený spotřebič v důsledku špatného balení, vada vzhledu nebo rozbitá nefunkční vnější část....) – nebude kryta tím stejným poukazem na opravu.

Kromě očekávané opravy se nesmí provádět žádná preventivní opatření.

Poukaz na opravu nelze nikdy použít k výměně ozdobných dílů, které nebrání provozu spotřebiče, ani k nákupu příslušenství a spotřebního materiálu. Tyto díly nebo příslušenství jsou v prodeji u autorizovaných servisů nebo na našich internetových stránkách.

Typ spotřebiče vybraný při nákupu služby jednorázové pevné ceny opravy a uvedený na poukazu se musí shodovat se spotřebičem dodaným autorizovanému servisu.

Spotřebič vyžadující opravu a poukaz na opravu budou doručeny autorizovanému servisu ve lhůtě uvedené na poukazu (tři měsíce).

Autorizovaný servis odpovědný za opravu bude vybrán při nákupu jednorázové pevné ceny opravy a jeho údaje budou uvedeny na dokladu o opravě. Není-li možné nechat spotřebič opravit tímto autorizovaným servisem, zákazník se obrátí na zákaznický servis, jehož údaje jsou uvedeny na začátku tohoto dokumentu, s žádostí o úpravu místa opravy.

Upozorňujeme na konkrétní podmínky odstoupení od služby jednorázové opravy popsané v následujícím odstavci 6.3.

Pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky a autorizovaný servis prohlásí, že spotřebič nelze opravit, zákazník si jej po upozornění na tuto situaci přijede vyzvednout. Zákazníkovi bude vrácena plná částka za jednorázovou pevnou cenu opravy.

Po opravě se na spotřebič vztahuje záruka výrobce, jak je popsáno v části „Záruka“ na webu po dobu šesti (6) měsíců od data vrácení produktu. Za účelem uplatnění této záruky musí uživatel při předání svého spotřebiče předložit doklad o opravě vydaný autorizovaným servisem.

6.VRÁCENÍ POLOŽKY

6.1 Právo na zrušení

Zákazník má právo zrušit nákup Zboží zakoupeného na Webových stránkách bez udání důvodu. Pokud si Zákazník přeje odstoupit od nákupu, musí být žádost podána :

 • Buď telefonicky: 731 010 111 (za cenu městského hovoru nebo dle tarifního plánu vašeho operátora, od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin).
 • Nebo prostřednictvím online formuláře tefal.cz/kontakt

do třiceti (30) dnů ode dne obdržení položky. Pokud tato lhůta uplyne v sobotu, neděli nebo ve státní svátek, prodlužuje se do následujícího pracovního dne.

Pokud si Zákazník zakoupil několik Zboží, které byly dodány samostatně nebo v dávkách, právo na odstoupení od smlouvy zaniká třicet (30) dnů po dodání posledního Zboží nebo poslední dávky.

Žádost musí obsahovat následující informace:

Kontaktní informace pro zákazníky: Jméno, adresa, telefonní číslo.

Datum žádosti o zrušení: DD/MM/RRRR

Žádost adresovaná:

 • "Groupe SEB ČR spol. s r.o.,
 • Sokolovská 651, 186 00 Praha 8-Invalidovna,
 •  Česká republika"

Tímto vás informuji, že si přeji zrušit nákup:

Položka (položky) (uveďte název uvedený na faktuře):

Objednáno dne:

pod číslem objednávky:

Přijato dne:

Zákazníci mohou při uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy použít také standardní formulář uvedený v příloze č. 1 těchto VOP.

Upozornění pro spotřebitele, kteří si zakoupili zboží na dobírku:

Pokud jste si jako způsob platby zvolili dobírku, kontaktujte prosím oddělení služeb pro zákazníky, pokud si přejete nákup zrušit.

Zákaznický servis Vám poskytne informace k postupu vrácení zboží, vytvoří doručovací štítek pro vrácení a shromáždí od Vás potřebné bankovní informace, aby Vám byla vrácena cena Výrobku, jakmile jej obdržíme.

* * *

Po obdržení žádosti o zrušení zákaznický servis sdělí zákazníkovi postup, který je třeba dodržet, a neprodleně mu na trvalém nosiči vydá potvrzení o přijetí žádosti o zrušení.

Výrobek musí být zaslán kompletní (včetně případného dárku zahrnutého v objednávce) a v původním obalu (příslušenství, návod, kabely atd.) na náklady společnosti na adresu vytištěnou na štítku pro vrácení zboží, který je součástí balení, nebo na adresu poskytnutou zákaznickým servisem do čtrnácti (14) dnů od data odeslání (jako důkaz slouží poštovní razítko) nebo e-mailu informujícího společnost o zrušení.

Upozorňujeme, že :

- pokud jste produkt zaplatili online, váš balíček bude obsahovat bezplatný štítek pro vrácení zboží.

- pokud jste platili na dobírku, musíte kontaktovat náš zákaznický servis, který vám e-mailem zašle bezplatný štítek pro vrácení zboží.

V některých případech může Společnost dát Zákazníkovi pokyn k vrácení Zboží na jinou adresu. Zákazník by měl vždy vrátit Položky na adrese, kterou mu sdělí Zákaznický servis.

Po obdržení vrácené položky budou zákazníkovi vráceny již přijaté platby. Za vrácené neúplné, poškozené nebo použité Zboží, které bylo použito více, než bylo nutné pro zjištění jeho povahy, vlastností a správné funkce, vrátí společnost Zákazníkovi sníženou cenu Zboží.

Společnost uhradí zákazníkovi částku stejným platebním prostředkem, který zákazník použil pro počáteční transakci, pokud zákazník výslovně nesouhlasí s tím, že společnost může použít jiný platební prostředek, a to v rozsahu, v jakém tato úhrada nepovede ke vzniku nákladů pro zákazníka.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost nemůže zákazníkovi vrátit peníze stejným platebním prostředkem v případě, že zákazník nakoupil na dobírku. V takovém případě si Spotřebitelský servis od Zákazníka vyžádá bankovní informace, aby mohl přistoupit k proplacení.

Vrácení peněz Zákazníkovi bude provedeno do 14 dnů ode dne, kdy Společnost obdrží Zboží zpět do svého původního skladu na Slovensku nebo na jinou adresu, kterou jí Společnost sdělí, nebo ode dne, kdy Zákazník předloží doklad o odeslání Zboží zpět Společnosti, podle toho, co nastane dříve.

6.2 U položek na míru není právo na odstoupení od smlouvy

V souladu s platnými předpisy nelze právo na odstoupení od smlouvy uplatnit u položek na míru, které byly zjevně personalizovány nebo vyrobeny v souladu se specifikacemi zákazníka.

6.3 Právo na odstoupení od smlouvy týkající se služby jednorázové pevné ceny opravy

Pokud však jde o nákup služby jednorázové pevné ceny opravy, mějte na paměti, že se jedná o službu poskytovanou autorizovaným servisem.

Pokud tedy zákazník podle platných předpisů společnost výslovně požádal, aby provádění opravy začalo ve 14denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy, může klient uplatnit své právo na odstoupení za předpokladu, že oprava nebude dokončena.

Zákazník navíc uhradí společnosti částku odpovídající poskytnutým službám až do sdělení jeho rozhodnutí odstoupit. Tato částka je úměrná ceně služby. Pokud je celková cena příliš vysoká, vypočítá se částka na základě tržní hodnoty poskytnuté služby.

6.4 Další důvody návratu

Pokud má zákazník jakékoli stížnosti nebo problémy s položkou, měl by se obrátit na zákaznický servis.

Pokud položka není v souladu se smlouvou, může být opravena, vyměněna nebo uhrazena v souladu s výše uvedenými zákonnými právy.

Po kontaktování zákaznického servisu je třeba vadnou položku vrátit spolu s podpůrnými dokumenty na adresu: Groupe SEB SK adresa skladu:

Logistika DHL

PNK Park - Nový Majer 

Hala DC33.1

926 01 Sereď, Slovensko

7.DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Dostupnost náhradních dílů nezbytných pro používání položek je uvedena na webových stránkách.

8.ODPOVĚDNOST

Tyto VOP stanovují veškeré povinnosti a odpovědnost společnosti týkající se poskytování položek. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy se Společnost zříká veškerých záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, a jakýchkoli jiných podmínek nebo ujednání než těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto VOP.

Konkrétněji řečeno, Společnost by neměla být odpovědná za to, že Položky odpovídají nebo neodpovídají účelu jejich použití ze strany Zákazníků, pokud Zákazníci Společnost o takovém účelu neinformovali a Společnost jej neakceptovala.

Společnost nemůže nést odpovědnost v případech, kdy k nesplnění jejích povinností došlo v důsledku nepředvídatelných a nepřekonatelných okolností, které byly způsobeny třetí stranou, nebo v důsledku událostí, které jsou mimo přiměřenou kontrolu společnosti.

Společnost tímto rovněž vylučuje svou odpovědnost za jakékoli nepříjemnosti nebo škody spojené s používáním internetové sítě, jako je porucha služby, vnější vniknutí, přítomnost počítačových virů nebo ztráta obsahu či materiálu staženého prostřednictvím webových stránek.

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost bude používat osobní údaje zákazníka tak, jak je uvedeno v Zásadách používání osobních údajů společnosti. 

https://legal.groupeseb.com/Core/CZ/cs/DU.html?_gl=1*1hpmi7a*_ga*MTM5MzQxNDczLjE2NzQ0NjM3OTg.*_ga_J3YB3HWDVP*MTY4NzMyOTEwNy4xMjQuMC4xNjg3MzI5MTM3LjMwLjAuMA..#policies

Společnost používá přiměřené prostředky k bezpečnému uchování vašich údajů o objednávkách a platbách, ale nemůže nést odpovědnost za případné škody, které vám mohou vzniknout, pokud třetí strana získá neoprávněný přístup k údajům, které jste poskytli při přístupu nebo zadání objednávky prostřednictvím webových stránek.

10.DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Podrobnější informace naleznete v části o duševním vlastnictví v Podmínkách používání společnosti.

11.ODDĚLITELNOST:

Tyto VOP představují úplnou dohodu mezi stranami. Pokud některá ze stran neuplatní svá práva, neznamená to, že se jich vzdává.

V případě, že některé ustanovení těchto VOP bude na základě změny právních předpisů, nařízení nebo rozhodnutí soudu shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení uplatněno v plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy a platnost, zákonnost a vymahatelnost ostatních ustanovení nebude nijak dotčena ani narušena.

Pokud Společnost nebude okamžitě trvat na tom, aby Zákazník dodržoval tyto VOP, nebo pokud Společnost bude otálet s podniknutím kroků vůči Zákazníkovi v souvislosti s jakýmkoli porušením, nebude jakékoli prodlení bránit tomu, aby Společnost podnikla kroky vůči Zákazníkovi později.

Tato smlouva je uzavřena mezi společností a zákazníkem. Žádná jiná osoba nemá právo na vymáhání jakýchkoli jejích podmínek. Žádná ze stran nepotřebuje souhlas žádné jiné osoby, aby mohla smlouvu ukončit nebo provést jakékoli změny těchto VOP.

12.TRVÁNÍ

Tyto VOP platí po celou dobu, kdy jsou položky a služby dostupné na webových stránkách.

13.ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNÁ JURISDIKCE

Tyto VOP se řídí českým právem a Zákazník může podat žalobu ohledně Zboží u příslušného českého soudu.

Pokud v souvislosti s těmito VOP dojde k jakémukoli sporu, strany se pokusí dosáhnout smírného řešení před zahájením soudního řízení.

Zákazník se může rovněž obrátit na postupy mimosoudního řešení sporů s pomocí orgánů alternativního řešení sporů.  K řešení sporů z kupních smluv uzavřených mezi spotřebiteli a podnikateli je příslušná Česká obchodní inspekce https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

Zákazník může rovněž navštívit evropskou platformu pro řešení spotřebitelských sporů, kterou zavedla Evropská komise, na této adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=C.

V případě nároku spotřebitele nebo proti spotřebiteli jsou příslušné soudy v místě bydliště spotřebitele.

14.UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Společnost informuje zákazníky, že některé látky obsažené v elektrických a elektronických zařízeních mohou mít potenciálně škodlivé účinky na životní prostředí a lidské zdraví. Z tohoto důvodu by Zákazníci měli svá použitá elektrická a elektronická zařízení odevzdávat na sběrných místech k tomuto účelu speciálně určených. Zákazník by se měl obrátit na místní recyklační středisko, kde získá další informace.

Tento symbol na položce znamená, že se jedná o elektrické nebo elektronické zařízení, které musí být recyklováno, pokud se již nepoužívá.

 

Elektrická a elektronická zařízení s ukončenou životností, zastaralá nebo již nefunkční zařízení se nesmí vyhazovat do běžného odpadu, ale musí se likvidovat v příslušných recyklačních zařízeních.

Cílem tohoto nařízení je omezit plýtvání surovinami a chránit životní prostředí a lidské zdraví tím, že se zabrání rozptylu látek obsažených v některých zařízeních v přírodě.

Pokud si zákazník zakoupí položku na webových stránkách, podílí se na financování sběru, opětovného použití a recyklace starých elektrozařízení tím, že zaplatí ekologickou spoluúčast WEEE (odpad z elektrických nebo elektronických zařízení). Tato ekologická spoluúčast je příspěvek zahrnutý v ceně výrobků, který je v plné výši věnován ekologickým organizacím schváleným veřejnými orgány ke správě odvětví sběru a recyklace specifického pro OEEZ. Výši ekologické spoluúčasti vypočítávají ekologické organizace a liší se podle zařízení a způsobů zpracování.

Z tohoto důvodu se zákazníkům doporučuje odevzdat starý výrobek na sběrném místě, které je k tomuto účelu určeno.

Případné baterie uvnitř výrobku musí být z výrobku vyjmuty a odevzdány odděleně na zvláštních sběrných místech.

Kromě toho se společnost zavazuje bezplatně převzít zpět veškeré staré zboží zákazníka zakoupené online.

Při nákupu nového Zboží může Zákazník použité Zboží bezplatně vrátit Společnosti k recyklaci.

Za tímto účelem musí zákazník kontaktovat společnost do 4 dnů od nákupu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Vezměte prosím na vědomí, že vrácené zboží musí být před odesláním společnosti bezpečně zabaleno.

Po obdržení žádosti zákazníka e-mailem společnost vystaví předplacený štítek pro vrácení zboží, který bude zákazníkovi zaslán e-mailem, aby bylo možné nechtěné zboží bezplatně vrátit.

Příloha č. 1 Standardní formulář pro uplatnění práva na zrušení smlouvy

(tento formulář vyplňte a odešlete pouze v případě, že si přejete smlouvu zrušit)

 • Groupe SEB ČR spol. s r.o., Sokolovská 651, 186 00 Praha 8-Invalidovna, Česká republika
 • Tímto oznamuji/oznamujeme*, že ruším/rušíme* smlouvu uzavřenou mnou/námi* na nákup následujících položek*/poskytnutí následujících služeb*:
 • Objednáno dne*/přijato dne*:
 • Jméno zákazníka/zákazníků:
 • Adresa zákazníka/zákazníků:
 • Podpis zákazníka/zákazníků (pouze v případě, že je formulář vyplněn v papírové podobě):
 • Datum:___________

* Zbytečné je třeba přeškrtnout.