Questions fréquentes forfaits de réparation

Služba jednorázové pevné ceny opravy

Máte nějaké dotazy ohledně vaší jednorázové opravy za pevnou cenu?

Ušetřete čas tím, že najdete odpověď na pár kliknutí.

Časté dotazy týkající se jednorázové pevné ceny opravy

Proces jednorázové pevné ceny opravy

Jaký typ opravy je podporován v rámci jednorázové opravy za pevnou cenu?
Paušální částka pokrývá opravu jediné funkční poruchy/spotřebiče bez ohledu na počet dílů a čas potřebný k opravě. Proto musíme být schopni provést diagnostiku při převzetí produktu na základě poruchy popsané v poukazu na jednorázovou opravu za pevnou cenu.

Jakákoli další závada – nesouvisející s poruchou popsanou v poukazu na opravu (dodatečná závada odlišná od nahlášené, poškozený spotřebič v důsledku špatného balení, závada vzhledu nebo rozbitá nefunkční vnější část, rozebraný spotřebič....) - nevztahuje se tento poukaz na tuto opravu.

Kromě očekávané opravy se nesmí provádět žádná preventivní opatření. Na druhou stranu, na opravený celý spotřebič získáváte prodloužení záruky o 6 měsíců a nejen na vyměněné díly.

Poukaz na opravu nelze nikdy použít k výměně ozdobných dílů, které nebrání provozu spotřebiče, ani k nákupu příslušenství a spotřebního materiálu. Tyto díly a příslušenství jsou k dispozici na naší internetové stránce nebo u autorizovaných servisů.
Co je to jednorázová pevná cena oprava?
Když se na váš elektrický spotřebič již nevztahuje záruka výrobce a dojde k jeho poruše, můžete si objednat jednorázovou opravu za pevnou cenu.

Princip je velmi jednoduchý: svůj spotřebič přenecháte autorizovanému servisu zvolenému při objednávce, který jej opraví a po dokončení opravy vás bude informovat.
Tato služba opravy nabízí mnoho výhod:
 • Paušální a jednotná sazba pro každou kategorii spotřebičů
 • Jednoduchý a rychlý proces objednávky
 • Prodloužení záruky na 6 měsíců po obdržení vašeho opraveného spotřebiče
 • Žádné dodatečné náklady související s jakýmkoliv druhem opravy.
l>
Zdá se mi, že skutečné náklady na opravu jsou nižší nebo vyšší než sazba uvedená při nákupu jednorázové pevné ceny opravy mého spotřebiče.
Jedná se o paušální částku, jejíž cena je stejná pro kategorii spotřebičů a nelze ji po diagnostice spotřebiče upravit směrem nahoru ani dolů. Pokud jste pro svůj spotřebič použili službu jednorázové opravy, nebudou účtovány žádné dodatečné náklady.
Pokrývá služba jednorázové opravy za pevnou cenu vady vzhledu nebo nákup příslušenství?
Pokrývají opravu jediné funkční poruchy/spotřebiče (jehož kategorie a značka jsou uvedeny v názvu) bez ohledu na počet dílů a čas potřebný k opravě. Poukaz na opravu nelze nikdy použít k výměně ozdobných dílů, které nebrání provozu spotřebiče, ani k nákupu příslušenství a spotřebního materiálu.
Chci si nechat opravit svůj spotřebič, existuje služba jednorázové opravy za pevnou cenu?
Nabízíme jednorázové pevné ceny oprav pro většinu našich kategorií spotřebičů. Abyste však byli vhodný, tak:
 • musí se jednat o značkový spotřebič Tefal
 • musí patřit do kategorie spotřebičů, pro kterou je na tomto webu navržena služba jednorázové opravy,
 • spotřebič musí být zakoupen před méně než 15 lety (maximální doba mezi datem nákupu uvedeným na faktuře a datem nákupu služby paušální opravy),
 • spotřebič musí být mimo záruku (zákonná nebo komerční záruka)
 • spotřebič musí obsahovat všechny díly potřebné pro jeho provoz.

Další informace naleznete na naší stránce služby jednorázových oprav za pevné ceny
Jak je stanovena cena jednorázové opravy za pevnou cenu?
Groupe SEB se zavazuje navrhnout jednotnou paušální sazbu za službu jednorázové opravy za pevnou cenu v rámci 15leté opravitelnosti svých výrobků. Náhradní díly jsou fakturovány v pořizovací ceně a mzdové náklady autorizovanému servisu jsou hrazeny v plné výši. Při vrácení vašeho spotřebiče nebudou účtovány žádné další náklady
Nenašel jsem služby jednorázové opravy za pevnou cenu odpovídající mému spotřebiči
Snažíme se nabízet jeden druh pevné ceny opravy pro většinu našich kategorií spotřebičů. Ne vždy je však paušální řešení ekonomicky atraktivní. V tomto případě se můžete obrátit přímo na autorizovaný servis a společně odhadnout náklady na opravu.
Mohu si zakoupit jednorázovou pevnou cenu opravy pro spotřebič zakoupeného mimo Česká republika ?
Ano, u spotřebiče zakoupeného mimo Českou republiku je možné objednat službu jednorázové opravy za pevnou cenu. Připomínáme pouze, že abyste měli nárok na službu jednorázové opravy za pevnou cenu, váš spotřebič:
 • musí jít o značkový spotřebič Tefal,
 • musí patřit do kategorie spotřebičů, pro kterou je na našem webu navržena služba jednorázové opravy za pevnou cenu,
 • musí být zakoupen před méně než 15 lety (maximální doba mezi datem nákupu uvedeným na faktuře a datem nákupu služby jednorázové opravy za pevnou cenu),
 • musí být mimo záruku (zákonná nebo komerční záruka)
 • musí obsahovat všechny díly potřebné pro jeho provoz.
Pro více informací si přečtěte naši službu jednorázových oprav stránka.
Co zahrnuje služba jednorázové opravy za pevnou cenu?
 • Paušální částka pokrývá opravu jediné funkční poruchy/spotřebiče bez ohledu na počet dílů a čas potřebný k opravě. Případná další diagnostika - nesouvisející s poruchou popsanou v poukazu na opravu (dodatečná porucha odlišná od nahlášené, poškozený výrobek se špatným obalem, vadný vzhled nebo rozbitá nefunkční vnější část, rozebraný spotřebič....) - nevztahuje se tento poukaz na tuto opravu.
 • Kromě očekávané opravy se nesmí provádět žádná preventivní opatření.
 • Poukaz na opravu nelze nikdy použít k výměně ozdobných dílů, které nebrání provozu spotřebiče, ani k nákupu příslušenství a spotřebního materiálu. Tyto díly nebo příslušenství jsou v prodeji u autorizovaných servisů nebo na našich internetových stránkách.
Mohu si objednat jednorázovou opravu za pevnou cenu neelektrického spotřebiče?
Jednorázové opravy za pevnou cenu se dnes týkají pouze elektrospotřebičů. Seznam spotřebičů zahrnutých v naší službě jednorázových oprav za pevné ceny naleznete v sekci Služba jednorázových oprav za pevné ceny.
Mohu si přesto objednat jednorázovou pevnou cenu opravy, pokud můj spotřebič přesáhl 15 let o jeden nebo několik měsíců?
Snažíme se udržet opravitelnost spotřebičů co nejdéle za rozumnou ekonomickou cenu. Náš cíl je 15let, ale někdy je možné, že po tomto termínu máme ještě nějaké díly na opravu.

Pravděpodobnost chybějících dílů se však po 15 letech zvyšuje a váš spotřebič může být diagnostikován jako neopravitelný.

Chcete-li zajistit opravu vašeho spotřebiče, můžete zadat jeho odkaz (umístěný na štítku na zadní straně spotřebiče typu Xxxxxxxx) do našeho vyhledávače opravitelnosti Vyhledávač opravitelnosti.

Proces objednání

„Co mohu dělat, když jsem neobdržel své dokumenty – fakturu, poukaz na opravu, přepravní štítky, odkaz na sledování zásilky – e-mailem do 3 hodin po objednávce jednorázové opravy za pevnou cenu?
Všechny podrobnosti a dokumenty týkající se vaší objednávky jednorázové pevné ceny opravy jsou k dispozici v části Můj účet / Moje objednávky a uvedeny pod příslušným číslem objednávky.

Pokud svou objednávku v této nabídce nenajdete, znamená to, že objednávka nebyla potvrzena, a proto vám neměla být účtována. Poté vám navrhujeme zadat objednávku znovu.

V případě, že vám byly stále účtovány poplatky nebo pokud dokumenty nejsou součástí vaší objednávky, kontaktujte prosím Zákaznický servis prostřednictvím příslušného formuláře Kontaktní formuláře nebo telefonicky na čísle 731 010 111 (cena za číslo se standardní sazbou) od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin.
Kde najdu dokumenty a odkaz na sledování stavu služby jednorázové opravy za pevnou cenu?
Všechny podrobnosti a dokumenty týkající se vaší objednávky jednorázové pevné ceny opravy jsou k dispozici v části Můj účet / Moje objednávky a uvedeny pod příslušným číslem objednávky.

Pokud dokumenty nejsou součástí vaší objednávky, kontaktujte prosím Zákaznický servis prostřednictvím příslušného formuláře Kontaktní formuláře nebo telefonicky na 731 010 111 (cena za volání se standardní sazbou) od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin.
Můj místní autorizovaný servis není zahrnut ve vašem seznamu autorizovaných servisů, mohu ho požádat, aby mi opravil spotřebič?
Služby jednorázové opravy za pevnou cenu podporují autorizované servisy, které se zapojili do programu. Pokud váš autorizovaný servis není zahrnut v našem seznamu, služba nebude poskytována v rámci nákupu jednorázové opravy za pevnou cenu.
Mohu požádat o dvě jednorázové opravy za pevnou cenu ve stejné objednávce?
Každá služba jednorázové opravy za pevnou cenu se vztahuje pouze na jednu konkrétní objednávku, která nemusí zahrnovat jiné produkty nebo služby jednorázové opravy za pevnou cenu. Pokud potřebujete různé opravy, zadejte prosím pouze jednu objednávku na službu jednorázové opravy za pevnou cenu.
Musím si vytvořit účet, abych mohl zadat objednávku jednorázové opravy za pevnou cenu?
Vytvoření účtu je povinné, aby vše splnilo vaše očekávání. Zákaznický účet vám umožňuje využívat mnoho funkcí, jako je možnost sledovat vaše objednávky, registrovat vaše spotřebiče a balíčky, přihlásit se k odběru našeho newsletteru a zaregistrovat autorizovaný servis.
Mohu si zakoupit službu jednorázové pevné ceny opravy přímo u autorizovaného servisu?
Prodej jednorázové opravy za pevnou cenu je kompletní a exkluzivní možností nabízenou naší značkou a pouze na našich webových stránkách.
Formulář pro hledání autorizovaného servisu nefunguje.
Pokud nemůžete zobrazit mapu pro geolokaci dostupných autorizovaných servisů, může se jednat o dočasný technický problém. Doporučujeme Vám, abyste kontaktovali náš zákaznický servis na naší stránce Kontakt / Jiné / Porucha internetu a zkusili zadat objednávku ještě jednou.

Platba a vrácení peněz

Mohu si objednat jednorázovou opravu a zaplatit, až když dostanu zpět svůj opravený spotřebič?
Jednorázovou opravu za pevnou cenu je nutné zaplatit při objednání. Vzhledem k tomu, že cena každé jednorázové opravy je pevná a jedinečná pro každou kategorii spotřebičů, nebudou vám při vrácení vašeho opraveného spotřebiče účtovány žádné dodatečné náklady.
Vrácená částka byla nižší, než se očekávalo. Jak je to možné?
V zákonné lhůtě 14 dnů jste podali žádost o odstoupení od smlouvy po zakoupení služby jednorázové pevné ceny opravy. Pokud oprava nezačala, znamená to, že jste svůj spotřebič nedoručili autorizovanému servisu, takže byste měli obdržet plnou náhradu. V opačném případě kontaktujte náš zákaznický servis.

Právo na odstoupení od smlouvy

Co mohu udělat, když chci zrušit svou objednávku jednorázové opravy za pevnou cenu?
Na zrušení objednávky jednorázové pevné ceny opravy máte 14 pracovních dnů od data nákupu.

Pokud jste svůj spotřebič ještě nepředali do autorizovaného servisu, můžete požádat o zpětné proplacení poukazu na jednorázovou opravu za pevnou cenu prostřednictvím naší kontaktní stránky Kontaktní formuláře / Zadaná objednávka na internetu / Storno objednávky - Lhůta pro odstoupení od smlouvy /nebo telefonicky na 731 010 111 (cena za volání se standardní sazbou) od pondělí do pátku 8:00 - 17:00 hodin.

V případě, že jste svůj spotřebič již předali do autorizovaného servisu, přečtěte si prosím část týkající se práva na odstoupení od smlouvy v našich Všeobecných prodejních podmínkách, abyste se seznámili s pravidly pro vrácení peněz, a co nejdříve kontaktujte náš zákaznický servis na 731 010 111 (cena za volání se standardní sazbou) od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Vezměte prosím na vědomí, že použití on-line formuláře může vyžadovat delší dobu zpracování, což neumožňuje okamžitě zastavit již zahájenou opravu.

Odesílání a přijímání

Můj spotřebič má mnoho provozních dílů a příslušenství, musím je všechny předat autorizovanému servisu spolu se spotřebičem?
Musíte přinést pouze příslušenství, které je nezbytné pro diagnostiku a testování výrobku, aby bylo možné Váš spotřebič opravit. V případě potřeby si Váš autorizovaný servis vyžádá příslušenství potřebné pro tuto diagnostiku.
Jak mám vyplnit poukaz na jednorázovou opravu za pevnou cenu?
Poukaz na jednorázovou opravu za pevnou cenu musí být kompletně vyplněn před odesláním nebo odevzdáním spotřebiče. Musíte uvést:
 • vaše údaje: jméno, příjmení, e-mail (nutné pro získání informací o průběhu opravy od autorizovaný servis)
 • co nejpřesnější popis zjištěné poruchy
 • seznam odnímatelného příslušenství potřebného pro diagnostiku a testování produktu, které dodáváte se spotřebičem
 • datum
 • váš podpis
Co dělat, když chci změnit autorizovaný servis pro využití služby jednorázové opravy za pevnou cenu?
Při objednávce jednorázové pevné ceny opravy jste si vybrali autorizovaný servis. Je možné změnit autorizovaný servis. Jediné, co musíte udělat, je zkontrolovat, zda je vámi vybraný nový autorizovaný servis zahrnut v našem seznamu se zmínkou „Jednorázová pevná cena opravy“ s podrobným popisem poskytovaných služeb (viz mapa autorizovaný servis). Abyste mohli uplatnit svůj poukaz na jednorázovou opravu za pevnou cenu, předložte svůj původně vydaný poukaz nově vybranému autorizovanému servisu. Adresa původního autorizovaného servisu nikdy neruší platnost původního poukazu.

Proces opravy

Co se stane, když na mém spotřebiči není zjištěna žádná závada?
Pokud při diagnostice v autorizovaném servisu nebude zjištěna žádná závada, bude vám jednorázová cena za opravu uhrazena a spotřebič vám bude vrácen.
Můj spotřebič nelze opravit.
Zavazujeme se, že pokud je to možné, zajistíme, že naše spotřebiče budou způsobilé pro 15letou opravitelnost prostřednictvím výroby a dlouhodobého skladování náhradních dílů. V důsledku toho mohou autorizované servisy Tefal kdykoli odstranit závadu na spotřebiči během a po záruční době.

I přes naši snahu však mohou být některé díly dočasně nedostupné. Poté vás budeme kontaktovat a navrhneme vám, abyste počkali, než budeme moci pokračovat v opravě, nebo můžete požádat o vrácení vašeho spotřebiče a plnou náhradu za vaši jednorázovou opravu za pevnou cenu.

Někdy se může stát, že spotřebič bohužel nelze opravit; v tomto případě jej můžete získat zpět od autorizovaného servisu a obdržet náhradu celé hodnoty jednorázové opravy za pevnou cenu.
Dodal jsem svůj spotřebič autorizovanému servisu, ale neobdržel jsem žádnou zpětnou vazbu ohledně opravy.
Pokud jste neobdrželi žádnou zpětnou vazbu ohledně opravy, kontaktujte prosím příslušný autorizovaný servis.

Záruka

Můj opravený spotřebič v průběhu prodloužené záruky na 6 měsíců nefunguje.
Záruka se vztahuje na celý váš spotřebič po dobu 6 měsíců po opravě. Po uplynutí této doby se na váš spotřebič již nevztahuje záruka. Obraťte se proto na autorizovaný servis, aby ho opravil nebo si objednejte novou službu jednorázové opravy za pevnou cenu.
Je možné obnovit záruku?
Prodloužení záruky zatím neprodáváme. Po opravě se však na váš spotřebič plně vztahuje prodloužená záruka na 6 měsíců (nejen na opravené díly). Pokud po tomto 6-ti měsíční období na vašem spotřebiči projeví opět závada, doporučujeme vám zadat jednorázovou opravu za pevnou cenu.
Šestiměsíční prodloužení záruky zahrnuté v jednorázové opravě za pevnou cenu zahrnuje:
Prodloužení záruky na 6 měsíců se vztahuje na celý spotřebič, nikoli pouze na díly vyměněné v rámci opravy.
Můj opravený spotřebič v průběhu prodloužené záruky na 6 měsíců nefunguje.
Záruka se vztahuje na celý váš spotřebič po dobu 6 měsíců po opravě. Po uplynutí této doby se na váš spotřebič již nevztahuje záruka. Obraťte se proto na autorizovaný servis, aby ho opravil nebo si objednejte novou službu jednorázové opravy za pevnou cenu.