TEFAL Roast and Bake Multi-Function

Roast and Bake Multi-Function Free-standing: serve direct to table
Roast & Bake can roast, bake, grill, poach and fry all your favourite recipes.
The Roast & Bake is so portable it is also perfect to take when holidaying or camping.
With Tefal innovation, the Roast & Bake pan features a Prometal® coating. The pan also features the Thermo-Spot®, a Tefal patented technology, which indicates when the pan is hot enough to start cooking.
For complete ease and convenience, the Roast & Bake has a 4 L capacity so an entire meal can be cooked in one pot. And when finished, clean up is a breeze as the pan is dishwasher safe.
The Roast & Bake also features a handy viewing window in the lid which allows you to check on the cooking progress without the need to remove the lid, thus retaining the heat.

Recepty
Pokyny & manuál
Časté otázky
Pokuste se zařízení zapnout dle postupu uvedeného v příručce k zařízení a zkontrolujte, zda je zásuvka funkční (např. k ní připojte jiné zařízení). Pokud je zásuvka funkční, ale zařízení přesto nefunguje, nepokoušejte se ho rozmontovat ani opravit a zaneste ho do autorizovaného servisu.
Zařízení dále nepoužívejte. Abyste předešli jakémukoli nebezpečí, nechte kabel vyměnit v autorizovaném servisu.
Vaše zařízení obsahuje četné obnovitelné nebo recyklovatelné materiály. Předejte je v místním sběrném středisku.
Přejděte prosím do sekce „Obchod s příslušenstvím“ na internetové stránce, kde můžete snadno nalézt cokoliv, co budete ke svému výrobku potřebovat.
Podrobnější informace naleznete v oddělení Záruční podmínky na této stránce.