Tefal CLIPSO ONE 6 L INOX uživatelské návody

Odkaz : P4240769

Časté otázky
Tlakový hrnec lze otevřít po jeho vychladnutí a poklesu vnitřního tlaku (jakmile ukazatel zamknutí nebo tlakový ukazatel (v závislosti na modelu) zcela sjede do spodní polohy).
Tlakový hrnec můžete používat k dušení. Jedná se o kvalitní způsob například vaření zeleniny – zelenina si uchová vitamíny a živiny.
- používejte maximálně 750 ml (6 skleniček) tekutiny.
- Používejte koš na dušení. Položte jej na trojnožku nebo jej zavěste z trojnožky mísy (v závislosti na modelu) a zajistěte, aby se jídlo neponořilo do vody.
Před ani po vaření v tlakovém hrnci nenechávejte žádné jídlo. Nechejte připravený pokrm v ledničce v uzavřené vaničce.
Zkontrolujte:
• čas vaření,
• zda je zdroj tepla po dosažení provozního tlaku nastaven na dostatečnou intenzitu,
• správné umístění tlakového regulačního ventilu,
• množství tekutiny.
Čas tlakového vaření může být až třikrát kratší než u běžného hrnce. Začněte s recepty, které jsou uvedeny v kuchařce dodané s hrncem. Jakmile pochopíte principy, můžete je použít pro další recepty. Ujistěte se, že přidáte alespoň 250 ml (2 skleničky) tekutiny.
Existují dva způsoby:
Pomalé vypouštění – otáčejte postupně tlačítkem volby programu do polohy páry. Tento postup je určen pro dušená jídla, zeleninu, maso a ryby.
První uvolnění – dejte tlakový hrnec pod studenou vodu a nasměrujte tok vody na kovovou část víka. Tento postup je určen pro jídla na bázi tekutiny jako např. polévky, rýži, těstoviny, mléčné pudinky, vaječné krémy, dorty a pudinkové směsi, recepty obsahující rýži nebo těstoviny a recepty s vysokým obsahem tekutiny a jeho cílem je předejít vystřelení tekutiny parním ventilem spolu s párou, když tlakovým regulačním ventilem vypouštíte páru.

Jakmile tlakový ukazatel zcela klesne, byl tlak kompletně uvolněn.
Vždy použijte nejméně 250 ml tekutiny.
Během prvních 5 minut je běžné, že se nevytvoří tlak. Teplota v tlakovém hrnci stále stoupá. Pokud však hrnec nedosáhne potřebného tlaku ani po 5-10 minutách, zkontrolujte:
• zda je zapnutý zdroj tepla a je nastavený na maximum;
• zda je správně zavřené víko;
• zda je správně umístěno těsnění a není znečištěné ani zdeformované;
• zda máte v nádrži vodu: 250 ml (2 skleničky) nejméně;
• je správně nastavený tlakový spínač (v závislosti na modelu);.
• ukazatel uzamknutí nebo tlaku není zablokovaný (v závislosti na modelu);
v každém případě si přečtěte příručku s pokyny k tlakovému hrnci.
• Tlakový hrnec je přeplněný.
• Teplota je příliš vysoká.
• Tlakový regulátor, ukazatel tlaku nebo pojistné zařízení je kvůli nedostatečné údržbě a následné nemožnosti běžného provozu zablokovaný.
Před otevřením hrnce se ujistěte, že jste uvolnili veškerou páru a že ukazatel uzamknutí je ve spodní poloze. Když budete mít jistotu, že se uvolnila veškerá pára, zatřepejte hrncem a podívejte se, zda ukazatel uzamknutí sjel dolů (v závislosti na modelu). Pokud se tak nestalo, dejte hrnec pod studenou vodu a poté se jej opět pokuste otevřít.
Hrnec můžete použít jako obrovský kastrol nebo hrnec na dušení. Za tímto konkrétním účelem si k tlakovému hrnci můžete dokoupit skleněné víko.
V tlakovém hrnci můžete vařit prakticky cokoliv: Můžete připravovat polévku, vařit maso, ryby a zeleninu a rovněž vytvářet chutné dezerty. Celou paletu nápadů a receptů naleznete v kuchařce dodané s tlakovým hrncem nebo na webových stránkách.
• Vypněte zdroj tepla.
• Nechte tlakový hrnec zchladnout.
• Po otevření hrnce zkontrolujte, zda vystoupila veškerá pára a zda je ukazatel uzamknutí na správném místě (v závislosti na modelu).
• Zkontrolujte a vyčistěte všechny pracovní části a vložte těsnění.
Pokud bude problém přetrvávat, vezměte tlakový hrnec (včetně všech jeho částí) do servisního střediska.
Většina tlakových vařičů má Nastavení 1 pro jídla jako např. zeleninu a Nastavení 2 pro maso a zmražené pokrmy.
Vaření začíná, jakmile tlakový regulační ventil začne průběžně uvolňovat páru a pravidelně přitom pískat. V tuto chvíli ztlumte zdroj tepla a začněte počítat čas vaření. V případě funkce Nutricook vydá hrnec ještě i druhé zvukové upozornění (zazvonění), abyste ztlumili teplo na dovaření v jemné páře.
Bude trvat déle, než se vytvoří potřebný tlak. Doba vaření ale zůstane stejná (od aktivace provozního ventilu).
Používejte vhodné tepelné zdroje. Postupujte podle pokynů k použití s ohledem na vhodnost tepelných zdrojů. Modely, které jsou vybaveny naším výhradním difúzním dnem, fungují velmi dobře na všech typech varných ploch včetně indukčních. Používejte plotnu se stejným průměrem, jako má dno tlakového hrnce, nebo menším.
Koš je nutný pro vaření v páře. V případě vaření si můžete zvolit, zda jej použijete či ne.
Pro vaření přímo v pánvi dávejte minimální množství tekutiny nebo alespoň množství odpovídající 2 sklenicím (25 cl nebo 8,8 UK fl oz).
Pro vaření v páře vlijte na dno pánve 75 cl (26 UK fl oz).
Maximální naplnění: neplňte tlakový hrnec více než do 2/3 výšky pánve.
Varování: pokud je tlakový hrnec zahřát, aniž by v něm byla tekutina, nechejte jej zkontrolovat autorizovaným servisním střediskem.
K řádnému vyčištění všech součástek postačí teplá mýdlová voda. Nerezový hrnec lze dát do myčky. Těsnění, tlakový regulační ventil a pojistná zařízení byste měli po každém vaření samostatně čistit a kontrolovat, abyste zajistili jejich bezchybný provoz při příštím použití. Po sejmutí ovládacího panelu a těsnění z víka lze víko rovněž umýt v myčce (v závislosti na modelu). Nedávejte hliníkové tlakové hrnce do myčky.
U hliníkových modelů zopakujte postup jako při „Prvním použití" a použijte zažívací sodu. U nerezových modelů vyčistěte hrnec drsnou houbičkou a speciálním čisticím prostředkem na nerez. Nikdy nepoužívejte bělicí prostředek.
Těsnění byste měli měnit každý rok. Pokud váš tlakový hrnec nevytváří žádný tlak nebo zpod víka uniká pára, zkontrolujte prosím, zda je těsnění správně nasazeno.
• Výměna těsnění v případě modelů s objímkou (tlakový hrnec originální nebo Actua):
Vyjměte původní těsnění, ujistěte se, že místo pro uložení těsnění je čisté. Nasaďte nové těsnění tlačením prstů tak, abyste jej vložili do jeho určeného místa. Nepoužívejte žádné předměty, aby nedošlo k poškození těsnění.

• Výměna těsnění v případě jiných modelů:
Vyjměte původní těsnění a nahraďte jej novým.

Převraťte poklici na pánvi. Sklopte rukojeti, pokud to váš model umožňuje.
Ano, v případě modelů s vyjímatelným těsněním doporučujeme po každém vaření houbičkou a tekutým mycím prostředkem na nádobí čistit těsnění poklice a jeho usazení.
V případě vyjímatelných těsnění se ujistěte, že při jejich opětovném nasazování je nápis „lid side“ (strana poklice) otočena směrem k poklici.
Časovač nedávejte nikdy do myčky nebo pod tekoucí vodu, jelikož není vodotěsný.
Nikdy nepoužívejte žádné rozpouštědla.
Používejte pouze čistý suchý hadřík.
• Zkontrolujte, zda je těsnění usazeno správně uvnitř víka.
• Zajistěte, aby byla správně umístěna pojistná tyč nebo ukazatel tlaku. V případě potřeby vyjměte nebo vyměňte.
Po 10 letech používání si váš tlakový hrnec zaslouží trochu pozornosti: nechte jej zkontrolovat ve schváleném servisním středisku.
Než začne proces tlakování, je možné s poklicí na hrnci otáčet. Není to nic neobvyklého.
Jedná se o šrouby typu Torx. Tyto šrouby mají na sobě zářez a můžete na ně použít plochý šroubovák; pokud se tedy rukojeť uvolní nebo je potřeba ji vyměnit, můžete šrouby utáhnout plochým šroubovákem. Šroubováky Torx jsou k dostání ve většině železářství a obchodů pro kutily.
Zkontrolujte, že rukojeť není nikde na povrchu vypouklá, poškozená nebo prasklá. Pokud rukojeť nenese známky poškození, utáhněte šrouby plochým šroubovákem. Pokud je rukojeť poškozená, je nutné ji vyměnit.
Jestliže jsou potraviny s obsahem proteinů i sacharidů, jako je rýže, připravovány při vysokých teplotách, oddělí se aminokyseliny a cukr a potraviny jsou ve výsledku našedlé. Nemá to však vliv na chuť a potraviny je možné bezpečně konzumovat.
Flíčky a skvrny jsou způsobeny minerály usazenými na povrchu hrnce, které se běžně vyskytují ve vodě, jako je vápník, křemík, hořčík a železo. Nemusíte se tedy znepokojovat.
Zkontrolujte následující prvky:
• Snížili jste teplotu, jakmile ventil pro regulaci páry začal propouštět nepřetržitě páru a vytvářet stálý pískavý zvuk?
• Vypustil(a) jste páru po uplynutí doby vaření?
Pokud necháte tlakový hrnec odpouštět páru, aniž jakkoliv tlak snížíte, jídlo se bude nadále vařit, jelikož spotřebič bude pod tlakem.
Po skončení doby vaření by jste měl(a) vypnout zdroj tepla a vypustit páru.
Doba vaření závisí na množstvích, velikosti potravin a vašich vlastních chutích.
To je v prvních minutách běžné.
Pokud tento stav přetrvává, zvolte program pro vypuštění páry a než otevřete tlakový hrnec, počkejte, až ukazatel tlaku klesne.
Vyčistěte provozní ventil a  otvor pro vypouštění páry pod tekoucí vodou a zkontrolujte, zda se záklopka bezpečnostního ventilu pohybuje.
To je v prvních minutách zahřívání běžné.
Pokud se tento stav nemění, zkontrolujte, že:
• Teplota je nastavena do nejvyšší polohy.
• Množství tekutiny uvnitř tlakového hrnce je dostatečné.
• Programový volič není nastaven do polohy uvolňování páry.
• Vařič je pevně uzavřen.
1. Naplňte hrnec: nejméně 250 ml tekutiny, maximálně 2/3 jeho výšky nebo klidně méně (v závislosti na druhu jídla a receptu).
2. Zavřete tlakový hrnec: všechny naše tlakové hrnce jsou provedeny tak, že se v nich v případě jejich nedokonalého uzavření nevytvoří tlak.
3. Vaření: tlakový hrnec je třeba umístit ke zdroji tepla nastaveného na maximum. Poté bude během několika minut dosaženo teploty nad 100 °C (110 až 120 °C v závislosti na typu nebo poloze tlakového regulačního ventilu). Tlakový regulační ventil začne vypouštět páru. V tuto chvíli ztlumte zdroj tepla a začněte počítat čas vaření. Tímto postupem ušetříte ve srovnání s běžným vařením ve vodě až 70 % energie.
4. Konec vaření, odtlakování: Jakmile vyprší čas vaření, vypněte zdroj tepla a vypusťte veškerou páru tím, že tlakový regulační ventil dáte do polohy pro vypuštění páry. Nyní lze tlakový hrnec otevřít. Výstup páry z tlakového hrnce můžete urychlit tím, že hrnec postavíte pod proud studené vody.
Pokud pára uniká kolem víka, zkontrolujte:
• zda je víko řádně zavřené a zda těsnění sedí správně uvnitř víka.
• Je těsnění znečištěné? Pokud ano, vyčistěte je.
• těsnění je v dobrém stavu – nezapomeňte je každý rok měnit.
• je těsněné stále použitelné?
• Je u modelů Authentique dostatečné upevnění?
• Je poškozený nebo promáčknutý kryt?
• Je víko, pojistný ventil a regulátor tlaku čistý?
• Zkontrolujte, zda není poškozen lem tlakového hrnce.
Tlakový hrnec disponuje několika systémy, které zaručují dokonalou bezpečnost při provozu.
• Bezpečný systém uzavření (v závislosti na modelu): Tlakový hrnec je vybaven pojistným systémem, který zabraňuje jakémukoliv zvýšení tlaku, pokud víko není zcela nebo řádně zavřené. Pokud je víko nesprávně umístěno, zabrání pojistný systém vyjetí ukazatele uzamknutí nahoru a následné tvorbě tlaku.
• Bezpečný systém otevírání (v závislosti na modelu): Pokud je tlakový hrnec pod tlakem, je ukazatel tlaku zvednutý a zabraňuje otevření hrnce. Aby ukazatel mohl sjet dolů, je třeba hrnec odtlakovat a teprve poté bude možné tlakový hrnec otevřít. Zkontrolujte polohu ukazatele uzamknutí nebo tlaku (podle daného modelu). Abyste hrnec mohli otevřít, musí být ukazatel ve spodní poloze.
• Bezpečnost při nadměrném tlaku: pokud by se během vaření zablokoval tlakový výpustný ventil, aktivují se systémy pro zajištění bezpečnosti při přetlaku:
1) První fáze: pojistný ventil uvolní tlak.
2) Druhá fáze: těsnění umožňuje uvolnění tlaku mezi víkem a mísou.
3) Třetí fáze (v závislosti na modelu): ukazatel uzamknutí stoupne nad rukojeť a umožní svislé uvolnění tlaku. Abyste mohli po skončení vaření tlakový hrnec otevřít, je třeba dát ukazatel uzamknutí do příslušné polohy.
nechejte jej zkontrolovat u autorizovaného servisního partnera.
Tlakové hrnce na plotně obvykle dosahují přibližné teploty 118 °C u symbolu Kuřete a přibližně 111 °C u symbolu Zeleniny.
Tlakové hrnce vaří při tlaku 13 lb/psi – 0,9 barů u masa a 8lb / psi – 0,55 barů u zeleniny.
Jen bez víka, především pro prvotní gratinování pokrmu.
Vaření začíná, jakmile tlakový regulační ventil začne průběžně uvolňovat páru a pravidelně přitom pískat. V tuto chvíli ztlumte zdroj tepla a začněte počítat čas vaření uvedený v receptu.
Otočte víko na hrnci vzhůru nohama, čímž prodloužíte životnost těsnění.
• Zkontrolujte, zda máte v hrnci alespoň 250 ml tekutiny.
• Zkontrolujte, zda je těsnění řádně usazeno. Některé modely mají uvnitř víka kolíček, který je zarovnán s malým otvorem na těsnění. Pokud není kolíček řádně zarovnaný s otvorem, bude to mít vliv na tlak.
• Těsnění může být znečištěné, je zdeformované nebo potřebuje vyměnit. Těsnění byste měli měnit každý rok.
• Zkontrolujte, zda je regulační ventil čistý a není blokovaný žádnými zbytky jídla.
• Zkontrolujte, zda je lem hrnce v dobrém stavu a hrnec není zdeformovaný.
• Regulační ventil je nesprávně umístěn nebo regulátor není v poloze 1 nebo 2 (v závislosti na modelu). Správný způsob použití vašeho modelu naleznete v příručce s pokyny.
• Teplo není dostatečné. Hrnec vždy přivádějte do tlaku se zdrojem tepla nastaveným naplno. Jakmile tak učiníte a z hrnce začne silně vystupovat pára, ztlumte zdroj tepla, aby pára unikala pomalu, a začněte měřit čas vaření. Zdroj tepla je třeba po dosažení tlaku ztlumit u všech receptů.
• Je zaseknutý ukazatel uzamknutí. Jedná se o ukazatel uzamknutí (v závislosti na modelu), který se zvedne, jakmile uvnitř hrnce vznikne tlak, nebo naopak klesne, když je tlak uvolněn. Pokud ukazatel nestoupne, bude jej možná nutné vyčistit. Pokyny k vyčištění naleznete v příručce k vašemu konkrétnímu modelu.
• Zkontrolujte, zda jste víko správně připevnili.
Ten se používá při transportu, aby se těsnění nepřilepilo k poklici. Není nebezpečný, ale pokud máte obavy, před použitím prášek smyjte.
Tento tlakový hrnec je vyroben tak, aby vydržel a přizpůsoboval se rozrůstání rodiny.
Zde jsou doporučené objemy v litrech:
• pro 1 až 4 osoby: 3 až 4,5 l
• pro 4 až 6 osob: 6 l
• pro 6 až 8 osob: 7,5 až 8 l
• pro 7 až 10 osob: 10 l
Je to tím, že vařením pod tlakem je mnohem rychlejší než běžné vaření.
Doby vaření tak musí být k získání dobrých výsledků přesně dodrženy.
Některé modely mají specifické programy pro maso nebo zeleninu, které jsou určeny k dosažení optimálního uvaření.
Tlakový hrnec umožňuje vaření ve vodě (jídlo je ponořeno do vody s košem nebo bez něj) nebo vaření v páře (jídlo je umístěno do koše nad hladinou vody).
Může být používán k mírnému povaření nebo podušení před vařením pod tlakem nebo dušením pod pokličkou bez zvýšení tlaku.
Ne, časovač je určen pro jedno použití.
Řídí 2 fáze vaření, vaření pod tlakem a pomalé vaření. Proto musí být vždy usazen na pro něj určeném místě na poklici.
Ano. Použití bez tekutiny jej vážně poškodí.
Ne, důrazně vám doporučujeme tlakový hrnec nepoužívat pro smažení na oleji, jelikož může dojít k jeho poškození.
Vaše zařízení obsahuje četné obnovitelné nebo recyklovatelné materiály. Předejte je v místním sběrném středisku.
Přejděte prosím do sekce „Obchod s příslušenstvím“ na internetové stránce, kde můžete snadno nalézt cokoliv, co budete ke svému výrobku potřebovat.
Podrobnější informace naleznete v oddělení Záruční podmínky na této stránce.