img-politique-PrivacyPolicy_CZ.jpg

TEFAL S.A.S (dále „my“ nebo „naše společnost“), přidružená společnost Groupe SEB, má zájem na co nejvyšší transparentnosti shromažďovaní a zpracovávaní osobních údajů uživatelů procházejících nebo používajících služby na webových stránkách www.tefal.cz

Zásady ochrany osobních údajů (dále „Zásady“) stanovené níže popisují způsob, jakým jsou data shromážděná v souvislosti s používáním těchto webových stránek využívána a případně zpřístupňována třetím stranám prostřednictvím SEB DEVELOPPEMENT, opatření přijatá za účelem zajištění důvěrnosti a bezpečnosti těchto dat, jakož i možnosti týkající se shromažďování a využívání vašich osobních údajů.

V souladu s francouzským zákonem o ochraně osobních údajů („Loi Informatique et Libertés“) č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 ve znění zákona č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004 byla tato webová stránka nahlášena Francouzskému úřadu na ochranu osobních údajů (CNIL).

1 – Co jsou soubory cookies?

Stránka www.tefal.cz využívá soubory cookies. Cookies jsou malé soubory uložené v počítači uživatele zejména za účelem usnadnění navigace na webových stránkách a personalizace služeb zde nabízených.

Soubory cookies využívané těmito stránkami neobsahují žádné údaje, dle kterých je možné identifikovat vaši osobu, a jsou určeny k použití pouze skupinou SEB DEVELOPPEMENT.

SEB DEVELOPPEMENT informuje uživatele, že mohou zabránit ukládání souborů cookies změnou nastavení ve webovém prohlížeči. Abyste však mohli využívat výhod všech funkcí našich webových stránek, musíte soubory cookies ve svém webovém prohlížeči povolit.

2. Jak soubory cookies využíváme?

Soubory cookies používáme ke zlepšení informací a služeb poskytovaných na našich webových stránkách a k usnadnění navigace na našich stránkách – například, abychom poznali, že jste se na naše stránky vrátili a nemuseli jste se znovu přihlašovat, máte-li vytvořený účet, nebo abyste si mohli během relace spravovat svůj nákupní košík.

Tato webová stránka využívá webovou analytickou službu Google Analytics společnosti Google Inc. (dále „Google“). Služba Google Analytics využívá soubory cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho využívání našich webových stránek. Informace o využívání našich webových stránek generované těmito soubory cookies (včetně vaší IP adresy) jsou přeneseny a uloženy na server společnosti Google v USA. Společnost Google tyto informace využívá k vyhodnocení používání těchto webových stránek, sestavení reportů o činnostech pro vlastníky webových stránek a k zajištění dalších služeb pro používání webových stránek a internetu. Společnost Google poskytne tyto informace třetím stranám pouze v zákonem stanovených případech nebo jedná-li se o třetí strany, se kterými má společnost Google uzavřenu smlouvu o zpracování dat.Společnost Google nespojí vaši IP adresu s ostatními daty v rámci Google Inc. Příslušnou konfigurací vašeho webového prohlížeče můžete používání souborů cookies zakázat. Dovolujeme si vás upozornit, že v takovém případě nebudete mít přístup ke všem funkcím těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek výslovně souhlasíte se zpracováním dat společností Google způsobem a pro účely popsané výše.

Dále spolupracujeme s dalšími společnostmi využívajícími sledovací technologie (sledování), které naším jménem zveřejňují reklamy na internetu. Tyto společnosti mohou shromažďovat informace o vašich návštěvách našich webových stránek a vaší interakci v rámci našich komunikačních prostředků, jako je například reklama. Na základě těchto informací vás však nelze identifikovat.

3. Jak změnit nastavení mého počítače s ohledem na používání souborů cookies a jak soubory cookies zakázat?

Váš počítač můžete nastavit tak, aby při každém přijetí souboru cookies zobrazil upozornění, nebo všechny soubory cookies zcela zakázat. Tyto operace můžete provést v nastavení vašeho webového prohlížeče. Jednotlivé prohlížeče se mírně liší. Informace o nastavení souborů cookies najdete v nabídce Nápověda vámi používaného prohlížeče. Pokud soubory cookies zakážete, nebudete mít přístup k řadě funkcí, které usnadňují používání našich webových stránek, a některé naše služby nebudou fungovat správně.

4. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky provozované třetími stranami, na které se tyto Zásady nevztahují, a jejichž praktiky týkající se shromažďování a využívání osobních údajů mohou být od našich Zásad odlišné. Vzhledem k tomu, že zmíněné stránky nevlastníme ani neprovozujeme, nemůžeme nést a neneseme odpovědnost za to, jakým způsobem stránky třetích stran využívají vaše osobní údaje. Doporučujeme vám přečíst si informace ohledně zpracování osobních údajů uvedené na webových stránkách třetích stran.

5.Změny našich Zásad ochrany osobních údajů

V případě, že se rozhodneme naše Zásady ochrany osobních údajů změnit, umístíme novou verzi Zásad na tyto webové stránky. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat, zda se naše Zásady ochrany osobních údajů nezměnily. Poslední aktualizace proběhla 20. února 2014.

6. Právo k přístupu k vašim informacím, jejich změnám a smazání a námitky vůči zpracování vašich údajů

V souladu s Francouzským zákonem o ochraně osobních údajů („Loi Informatique et Libertés“) má každá osoba, jejíž data jsou na těchto webových stránkách shromažďována a zpracovávána, právo přistupovat k veškerým osobním údajů týkajícím se této osoby, požadovat jejich změnu nebo smazání, jakož i využít práva z legitimních důvodů odmítnout zpracování těchto osobních údajů. Chcete-li uplatnit tato práva, kontaktujte nás písemně na adrese:

Groupe SEB ČR s.r.o
Futurama Business Park (budova A)
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8